Лікарня доброзичлива до дитини

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі КП «ДМКЛ ПМР»), до 2019 року «Дитяча міська клінічна лікарня м. Полтава», є багатопрофільним спеціалізованим  закладом, який надає  лікувально-діагностичну, консультативну  допомогу дітям міста Полтави та Полтавської області в віці від 0 до 18 років. Являється єдиним в області медичним закладом по проведенню спеціалізованої проведенню спеціалізованої хірургічної допомоги, лікуванню дітей з онкогематологічною та ендокринною патологією.

 

Пріоритетами роботи в лікарні є: інтенсивна терапія, в т.ч. новонароджених; нейрохірургічна допомога та хірургія новонароджених; малоінвазивні операційні втручання в хірургії, отоларингології та травматології; корекція вроджених вад розвитку шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку; реабілітаційна допомога дітям із перинатальними ураженнями нервової системи та наслідками; програма релактації (підтримки грудного вигодовування); лікування онкогематологічних захворювань та участь у Корпоративній групі лікування лейкозів.

 

Відповідно до Концепції реформи медичної галузі Дитяча міська клінічна лікарня м. Полтави перетворена в Комунальне підприємство «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради».
 
На сьогодні комунальний заклад охорони здоров’я КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі КП «ДМКЛ ПМР») потребує реконструкції, модернізації її матеріально-технічної бази, удосконалення видів високоспеціалізованої медичної допомоги дітям з урахуванням сучасних вимог з метою:

 

 • створити багатопрофільний дитячий заклад охорони здоров’я з забезпеченням високого рівня якості лікувально-діагностичного процесу для надання допомоги дітям з різними захворюваннями;

 • продовжити розвиток  сучасної системи діагностики та лікування хірургічної, в тому числі нейрохірургічної, онкологічної, соматичної патології і гематологічних захворювань у дітей;

 • забезпечити 100% рівень охоплення сучасною діагностикою хворих дітей на різні види патології;

 • забезпечити максимально можливий рівень якості життя дітей з вродженими та набутими вадами розвитку, онкологічними та гематологічними захворюваннями, іншими важкими захворюваннями, які призводять до інвалідності та мають високий рівень смертності,

 • забезпечити сумісне перебування батьків з дітьми;

 • сконцентрувати кадрові і матеріальні ресурси;

 • забезпечити збереження цілісності лікарні;

 • зменшити соціальне навантаження на суспільство з питань надання медичної допомоги дітям з важкими захворюваннями, особливо які мають статус інвалідів дитинства;

 • впровадити прогресивні новітні технології (лікувально-діагностичні, освітні) на підставі науково-доказової медицини та вдосконалення існуючих методик діагностики та лікування;

 • інтегрувати Полтавщину в українське медичне співтовариство в галузі хірургії, гематології, в т.ч. трансплантації кісткового мозку, лабораторної служби тощо;

 • передбачити функціонування телекомунікаційної мережі та впровадження медичної інформаційної системи для забезпечення автоматизації основних бізнес-процесів медичної установи і забезпечити реєстрацію пацієнтів, ведення медичних форм, інтеграцію з медичним обладнанням, формування аналітичної та статистичної звітності та інші функції, яка буде відповідати сучасним вимогам до подібних систем.